Η MC CHARGERS μέσω της πολυετούς εμπειρίας στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, ανέπτυξε με επιτυχία μια σειρά προϊόντων που δίνουν λύσεις σε κάθε ανάγκη φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Η εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη αποτελεί υλοποίηση ιδέας των νέων επιχειρηματιών, Παναγιώτη Χριστοδούλου και Χαράλαμπου Μαρμάγγελου, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι πρότερες επαγγελματικές τους εμπειρίες σκέφτηκαν και υλοποίησαν την παραγωγή ενός προϊόντος που ήδη χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ζήτηση και μελλοντικά θα είναι αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητάς μας.

Η εταιρεία ξεκίνησε τις προσπάθειές εγκατάστασης σταθμών φόρτισης το 2019 και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο φορτιστών σε πρατήρια υγρών καυσίμων αλλά και σε δημόσια προσβάσιμους χώρους.

H Cosmos Aluminum AΕ ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την διαδικασία απόκτησης του 51% της MC Chargers στις αρχές του 2022.
 
Η εταιρία είναι έτοιμη να επεκτείνει τους σταθμούς φόρτισης, μέσα από ελκυστικά προγράμματα εγκατάστασης και χρήσης σταθμών φόρτισης σε όλη την Ελλάδα.
Ο στόχος είναι να παρέχουμε στους ιδιοκτήτες οχημάτων ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο δίκτυο φόρτισης και ταυτόχρονα ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων ώστε η Ηλεκτροκίνηση να αποτελέσει τη μοναδική λύση μετακίνησης των ανθρώπων με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.